Om Induco Consulting AB

Om Induco Consulting AB

Vår verksamhet vilar på två ben, IT-konsulting och ekonomi/redovisning. Jobbar du med oss får du fördelarna av ett mindre företag med djupt engagemang i de uppdrag vi tar på oss, kombinerat med lång erfarenhet från våra båda specialiteter. Vi kan också enkelt vid behov öka kapaciteten via vårt professionella nätverk.

 

Induco Consulting AB är stolt sponsor till:  

read more

IT-Konsult

IT-Konsult

IT-KONSULT

Vår huvudinriktning och specialitet är testutveckling och kvalitet inom mjukvaruutveckling. Målet är att hjälpa våra uppdragsgivare att hitta mer tid i sin dagliga verksamhet och ökad kvalité genom förbättrade tester. Vi har stor erfarenhet av testledning, framtagande av processer, samt förbättring inom testverksamhet.

TESTAUTOMATISERING

Idag arbetar vi aktivt med testautomatisering, bland annat hos Scania. Detta är ett intressant område som ständigt växer och utvecklas. Med dessa processer kan vi öka kvaliteten och samtidigt ge möjlighet att använda intjänad tid på testutveckling, som ger förbättrade produkter, ökad lönsamhet och nöjdare kunder. De testramverk vi arbetat mest med är CodeUl och Testcomplete och Postman för API testning.

TESTCOACHNING

Inom organisationer som behöver ordning och struktur på sin testverksamhet fungerar vi som coacher. Ett exempel är utveckling av en process där vi byggde upp bra testfall från grunden och sedan spred kunskap kring detta inom organisationen. 

Vi svarar förstås på alla frågor inom testverksamhet, ring oss och testa!

TIDIGARE UPPDRAG

Anställd 1993-2011 Jun: Inom Ericsson har jag arbetat främst inom test av telefonsystemet AXE. Test configuration management har även varit ett intressant område där jag har varit aktiv inom under flera år där ansvaret låg i att underhålla och konfigurera upp systemen och testmiljön för utvecklingsteamet. Senare flyttade över till mer tekniska projekledaruppdrag inom infrastruktur och testmiljö. Test och utveckling har alltid varit mitt fokusområde.


2011 Jun - okt: Ansvarig för en projektförstudie där förbundet undersökte möjligheten att ta in en ny mer ekonomisk formelbilsklass i Sverige.
[tab]2012 Jan - 2013 mars: Testledare inom R&D, en grupp som ansvarade för mjukvaruverifiering av motorstyrenheten i Scanias lastbilar.

Ansvarig för testplanering och genomförande, ansvarade för olika testteam. Initierat och drivit processförbättringar inom integrations leveranser och kvalitetsarbete.
Ansvarig för rapportering och testresultat, sammanställning vid releasemöten. Drev krav och riskplanering inom test för utvecklingsprojekten.
.[/tab]

2013 mars - 2018 Augusti: Arbetar som mjukvarutestare med fokus på utveckling av Scanias diagnosprogramvara för eftermarknad. Vi utvecklar både en äldre monolit samt håller på att ta fram en ny plattform inom microserviceteknik samt frontend utveckling.

Inom utvecklingsgruppen arbetar vi agilt med scrum. Jag arbetar främst med testautomatisering samt framtagande av våra nya testprocesser. I detta uppdrag har jag varit aktiv med att införa testautomatisering i gruppen samt coachat tidigare testledare. Jag har även bidragit avsevärt med kvalité förbättring inom gruppen.

2018 Augusti - 2019 Augusti: Arbetar som Production Test Engineer där rollen innebär, konstruktion och design av testplattform / fixtur som används av operatörerna inom Bombardiers fabriker för tester av nya kretskort eller andra elektronikprodukter som tillverkas i fabrikerna.

När testplattformen har byggs klart så skall alla tester programmeras och automatiseras, all programmering sker i C#. När testfixturen är färdigprogrammerad och klar för leverans till fabrik så ingår det även installation och utbildning av fabrikens operatörer vid leverans.


2019 Augisti - Pågår: Arbetar som mjukvarutestare med fokus på utveckling av Scanias förarstödsfunktioner. Vi utvecklar mjukvaran för hjälpstyrning, detta kan ses som första steget till autonomi. 

Testningen sker både i lastbil samt system tester i Python där vi automatiserar alla mjukvarutester.

Inom utvecklingsgruppen arbetar vi agilt med scrum.  I detta uppdrag har jag varit aktiv med testautomatisering i gruppen samt planering och sammanhållning av teamets testverksamhet.

read more

Ekonomi

Ekonomi

Våra ekonomitjänster omfattar bokföring, projektredovisning, fakturering, deklarationer, skattebetalningar, ekonomiska rapporter, bokslut, årsredovisningar samt inkomstdeklarationer

 

 

 

 

 

TIDIGARE UPPDRAG

Anställd 1989-2006: Redovisning hos Ericsson AB
Relacom AB, 2006-11-2008-12: Mina huvudsakliga arbetsuppgifter var: Momsredovisning. Kv-rapportering till Skatteverket. Momsfrågor. Statistikuppgifter till SCB Kontoavstämningar. Årsredovisningar. Inkomstdeklarationer. Redovisningen för Relacom ABs Holdingbolag och några småbolag. Dessa bolag ligger utanför det stora ekonomisystemet som heter Movex. De bokas idag i SPCS-Visma. Rapportering till koncernen och analys av siffrorna har även varit del av arbetet.

KONE AB 2008-12 – 2010-02: Där mina huvudsakliga uppgifter bestod av: Redovisningen för Holdingbolag. Momsredovisning för tre bolag. Bokning av reserveringar i boksluten. Anläggningsregistret. Årsredovisningar för sju bolag. Inkomstdeklarationer för sju bolag Kv-rapportering till Skatteverket. Statistikuppgifter till SCB. Kontoavstämningar. Beställning av Koncerngarantier och bankgarantier, samt sammanställning av dessa Koncernrapportering av Holdingbolagen. Uppdatering av aktiebok och aktiebrev Årsstämmeprotokoll sammanställdes för ca 10 bolag.
Svensk Bevakningstjänst AB, 2010-04 – 2011-09: Mina huvudsakliga uppgifter bestod av: Redovisningsfrågor. Moms- och skatteredovisning. Kontoavstämningar. Anläggningsregistret Kontroll av leverantörsfakturor, innan de bokförs. Statistikuppgifter till SCB. Förbättringsarbete i redovisningsprogrammet, Navision. Systemansvarig för Navision. Visst ansvar även för uppläggning av användare i Mercur, som är ett rapportverktyg och används av den som är kostnadsställe ansvarig. Stöd till gruppen, där jag ansvarade för fyra personer. Jag rapporterade till Ekonomichefen. Arbetade även mycket med rutiner.
Svensk Privattandvård AB, 2011-09 – 2012-02: Mina huvudsakliga uppgifter bestod av; Redovisningsfrågor. Moms- och skatteredovisning. Kontoavstämningar. Anläggningsregistret Löneadministration för 15 anställda och ca 150 personer i olika styrelser. Avstämning av Beredskapsfond. Bokföring i två stiftelser. Viss fakturering till kund. Betalningar, manuella och filer. Förbättringsarbete gällande rutiner på ekonomifunktionen. Upprättning av Årsredovisning för Bolaget och Föreningen. Upprättning av Inkomstdeklarationen för Bolaget och Föreningen .
Savills Förvaltning AB, 2012-03 -2012-10: Mina huvudsakliga uppgifter bestod av; Momsredovisning, Avstämning, bokslut och rapportering av 12 bolag och även delårsbokslut för 3 bolag. Momsutredning. Vara stöd till ytterligare ett bolag som hade mycket som skulle rapporteras varje månad. Uppdraget innebar även att boka; periodiseringar, upplupna räntor, upplupna hyror, genomgång av balansräkningen och även att alla kostnader har kommit in och sedan rapportera detta till Fastighetsägaren. Avstämningsmöten skedde med Fastighetsägaren 1ggr/månad.
Förlagsekonomi AB, 2012-11-2013-02: Mitt huvuduppdrag var att göra bokslut till 5 bokförlag. Sköta kontoavstämningar och lageravstämning.
Becton Dickinson AB, 2013-02 – 2014-04: Mina uppgifter var att sköta ett dotterbolag, två Holdingbolag och en Stiftelse. Kontoavstämning, moms och skattedeklaration, avstämning av löneutbetalning och semesterlöneskulden. Årsbokslut och Årsredovisningarna för dessa tre bolag och Stiftelsen har gjorts under året. Fysiska året stäcker sig från den 1 oktober till den sista september.
Atlas Coopco AB, 2014-05 – 2014-09: Mitt ansvar var att ta hand om 4 bolag, var av ett var ett holdingbolag. Jag skötte bokföringen av månadens transaktioner och månadsboksluten för bolagen och även rapportering till koncernen för dessa bolag. Årsredovisningar ingick även att sammanställa och skicka in.
Garbo Interiors AB, 2015-01 – 2016-12: Detta uppdrag var jag ute hos kunden 1ggr i veckan och hjälper dem med leverantörsfakturor, kundfakturor och in – och utbetalningar.
Midroc AB, 2015-01 – 2015-02, 2016-01 – 2016-03, 2016-12 – 2017-03 :Detta uppdrag var ett kortare uppdrag mellan två – tre dagar i veckan. Arbetsuppgifter var att sammanställa årsbokslutet och rapportera ca 10 bolag. När detta var klart sammanställde jag även Årsredovisningarna för dessa och hade kontakten med revisorn för eventuella kommentarer.
Veidekke Entreprenad AB, 2017-03-27 – 2017-11-22:Sätta processer – bl a för anläggningsregistret och underlag till rapporteringen till Norge. Årsredovisning och inkomstdeklaration för ett av Veidekkes bolag i Sverige.
Securitas AB, 2017-11-27 – 2018-10-31: Ansvarig för ekonomiska processer och rutiner vid uppstart av ett nytt dotterbolag
Midroc AB, 2018-11-01 – pågår: Bokslut och rapportering till koncernen samt upprättande av årsredovisningar.
read more

Kontakta oss

Johan Darbom,
IT-konsult, mail

Annette Darbom,
ekonomikonsult, mail

Induco Consulting AB
Vitvingevägen 90
141 37 Huddinge
read more