Ekonomi

Våra ekonomitjänster omfattar bokföring, projektredovisning, fakturering, deklarationer, skattebetalningar, ekonomiska rapporter, bokslut, årsredovisningar samt inkomstdeklarationer

 

 

 

 

 

TIDIGARE UPPDRAG

Anställd 1989-2006: Redovisning hos Ericsson AB
Relacom AB, 2006-11-2008-12: Mina huvudsakliga arbetsuppgifter var: Momsredovisning. Kv-rapportering till Skatteverket. Momsfrågor. Statistikuppgifter till SCB Kontoavstämningar. Årsredovisningar. Inkomstdeklarationer. Redovisningen för Relacom ABs Holdingbolag och några småbolag. Dessa bolag ligger utanför det stora ekonomisystemet som heter Movex. De bokas idag i SPCS-Visma. Rapportering till koncernen och analys av siffrorna har även varit del av arbetet.

KONE AB 2008-12 – 2010-02: Där mina huvudsakliga uppgifter bestod av: Redovisningen för Holdingbolag. Momsredovisning för tre bolag. Bokning av reserveringar i boksluten. Anläggningsregistret. Årsredovisningar för sju bolag. Inkomstdeklarationer för sju bolag Kv-rapportering till Skatteverket. Statistikuppgifter till SCB. Kontoavstämningar. Beställning av Koncerngarantier och bankgarantier, samt sammanställning av dessa Koncernrapportering av Holdingbolagen. Uppdatering av aktiebok och aktiebrev Årsstämmeprotokoll sammanställdes för ca 10 bolag.
Svensk Bevakningstjänst AB, 2010-04 – 2011-09: Mina huvudsakliga uppgifter bestod av: Redovisningsfrågor. Moms- och skatteredovisning. Kontoavstämningar. Anläggningsregistret Kontroll av leverantörsfakturor, innan de bokförs. Statistikuppgifter till SCB. Förbättringsarbete i redovisningsprogrammet, Navision. Systemansvarig för Navision. Visst ansvar även för uppläggning av användare i Mercur, som är ett rapportverktyg och används av den som är kostnadsställe ansvarig. Stöd till gruppen, där jag ansvarade för fyra personer. Jag rapporterade till Ekonomichefen. Arbetade även mycket med rutiner.
Svensk Privattandvård AB, 2011-09 – 2012-02: Mina huvudsakliga uppgifter bestod av; Redovisningsfrågor. Moms- och skatteredovisning. Kontoavstämningar. Anläggningsregistret Löneadministration för 15 anställda och ca 150 personer i olika styrelser. Avstämning av Beredskapsfond. Bokföring i två stiftelser. Viss fakturering till kund. Betalningar, manuella och filer. Förbättringsarbete gällande rutiner på ekonomifunktionen. Upprättning av Årsredovisning för Bolaget och Föreningen. Upprättning av Inkomstdeklarationen för Bolaget och Föreningen .
Savills Förvaltning AB, 2012-03 -2012-10: Mina huvudsakliga uppgifter bestod av; Momsredovisning, Avstämning, bokslut och rapportering av 12 bolag och även delårsbokslut för 3 bolag. Momsutredning. Vara stöd till ytterligare ett bolag som hade mycket som skulle rapporteras varje månad. Uppdraget innebar även att boka; periodiseringar, upplupna räntor, upplupna hyror, genomgång av balansräkningen och även att alla kostnader har kommit in och sedan rapportera detta till Fastighetsägaren. Avstämningsmöten skedde med Fastighetsägaren 1ggr/månad.
Förlagsekonomi AB, 2012-11-2013-02: Mitt huvuduppdrag var att göra bokslut till 5 bokförlag. Sköta kontoavstämningar och lageravstämning.
Becton Dickinson AB, 2013-02 – 2014-04: Mina uppgifter var att sköta ett dotterbolag, två Holdingbolag och en Stiftelse. Kontoavstämning, moms och skattedeklaration, avstämning av löneutbetalning och semesterlöneskulden. Årsbokslut och Årsredovisningarna för dessa tre bolag och Stiftelsen har gjorts under året. Fysiska året stäcker sig från den 1 oktober till den sista september.
Atlas Coopco AB, 2014-05 – 2014-09: Mitt ansvar var att ta hand om 4 bolag, var av ett var ett holdingbolag. Jag skötte bokföringen av månadens transaktioner och månadsboksluten för bolagen och även rapportering till koncernen för dessa bolag. Årsredovisningar ingick även att sammanställa och skicka in.
Garbo Interiors AB, 2015-01 – 2016-12: Detta uppdrag var jag ute hos kunden 1ggr i veckan och hjälper dem med leverantörsfakturor, kundfakturor och in – och utbetalningar.
Midroc AB, 2015-01 – 2015-02, 2016-01 – 2016-03, 2016-12 – 2017-03 :Detta uppdrag var ett kortare uppdrag mellan två – tre dagar i veckan. Arbetsuppgifter var att sammanställa årsbokslutet och rapportera ca 10 bolag. När detta var klart sammanställde jag även Årsredovisningarna för dessa och hade kontakten med revisorn för eventuella kommentarer.
Veidekke Entreprenad AB, 2017-03-27 – 2017-11-22:Sätta processer – bl a för anläggningsregistret och underlag till rapporteringen till Norge. Årsredovisning och inkomstdeklaration för ett av Veidekkes bolag i Sverige.
Securitas AB, 2017-11-27 – 2018-10-31: Ansvarig för ekonomiska processer och rutiner vid uppstart av ett nytt dotterbolag
Midroc AB, 2018-11-01 – pågår: Bokslut och rapportering till koncernen samt upprättande av årsredovisningar.