IT-Konsult

IT-KONSULT

Vår huvudinriktning och specialitet är testutveckling och kvalitet inom mjukvaruutveckling. Målet är att hjälpa våra uppdragsgivare att hitta mer tid i sin dagliga verksamhet och ökad kvalité genom förbättrade tester. Vi har stor erfarenhet av testledning, framtagande av processer, samt förbättring inom testverksamhet.

TESTAUTOMATISERING

Idag arbetar vi aktivt med testautomatisering, bland annat hos Scania. Detta är ett intressant område som ständigt växer och utvecklas. Med dessa processer kan vi öka kvaliteten och samtidigt ge möjlighet att använda intjänad tid på testutveckling, som ger förbättrade produkter, ökad lönsamhet och nöjdare kunder. De testramverk vi arbetat mest med är CodeUl och Testcomplete och Postman för API testning.

TESTCOACHNING

Inom organisationer som behöver ordning och struktur på sin testverksamhet fungerar vi som coacher. Ett exempel är utveckling av en process där vi byggde upp bra testfall från grunden och sedan spred kunskap kring detta inom organisationen. 

Vi svarar förstås på alla frågor inom testverksamhet, ring oss och testa!

TIDIGARE UPPDRAG

Anställd 1993-2011 Jun: Inom Ericsson har jag arbetat främst inom test av telefonsystemet AXE. Test configuration management har även varit ett intressant område där jag har varit aktiv inom under flera år där ansvaret låg i att underhålla och konfigurera upp systemen och testmiljön för utvecklingsteamet. Senare flyttade över till mer tekniska projekledaruppdrag inom infrastruktur och testmiljö. Test och utveckling har alltid varit mitt fokusområde.


2011 Jun - okt: Ansvarig för en projektförstudie där förbundet undersökte möjligheten att ta in en ny mer ekonomisk formelbilsklass i Sverige.
[tab]2012 Jan - 2013 mars: Testledare inom R&D, en grupp som ansvarade för mjukvaruverifiering av motorstyrenheten i Scanias lastbilar.

Ansvarig för testplanering och genomförande, ansvarade för olika testteam. Initierat och drivit processförbättringar inom integrations leveranser och kvalitetsarbete.
Ansvarig för rapportering och testresultat, sammanställning vid releasemöten. Drev krav och riskplanering inom test för utvecklingsprojekten.
.[/tab]

2013 mars - 2018 Augusti: Arbetar som mjukvarutestare med fokus på utveckling av Scanias diagnosprogramvara för eftermarknad. Vi utvecklar både en äldre monolit samt håller på att ta fram en ny plattform inom microserviceteknik samt frontend utveckling.

Inom utvecklingsgruppen arbetar vi agilt med scrum. Jag arbetar främst med testautomatisering samt framtagande av våra nya testprocesser. I detta uppdrag har jag varit aktiv med att införa testautomatisering i gruppen samt coachat tidigare testledare. Jag har även bidragit avsevärt med kvalité förbättring inom gruppen.

2018 Augusti - 2019 Augusti: Arbetar som Production Test Engineer där rollen innebär, konstruktion och design av testplattform / fixtur som används av operatörerna inom Bombardiers fabriker för tester av nya kretskort eller andra elektronikprodukter som tillverkas i fabrikerna.

När testplattformen har byggs klart så skall alla tester programmeras och automatiseras, all programmering sker i C#. När testfixturen är färdigprogrammerad och klar för leverans till fabrik så ingår det även installation och utbildning av fabrikens operatörer vid leverans.


2019 Augisti - Pågår: Arbetar som mjukvarutestare med fokus på utveckling av Scanias förarstödsfunktioner. Vi utvecklar mjukvaran för hjälpstyrning, detta kan ses som första steget till autonomi. 

Testningen sker både i lastbil samt system tester i Python där vi automatiserar alla mjukvarutester.

Inom utvecklingsgruppen arbetar vi agilt med scrum.  I detta uppdrag har jag varit aktiv med testautomatisering i gruppen samt planering och sammanhållning av teamets testverksamhet.